„Nesladit se s většinovou společností
neznamená nezapadnout.“